Correccions

Ofereixo un servei de correcció de textos orals i escrits amb immediatesa, rapidesa i precisió. Treballo amb tot tipus de textos, des de publicacions de tota mena (articles de revista o diari, novel·la, assaig, textos d’especialitat…) fins a fullets publicitaris, catàlegs, manuals d’instruccions, pàgines web, treballs acadèmics, tesis o tesines, informes, correspondència, suports escrits de productes comercials…

En textos orals, faig correccions gramaticals, d’estil i fonètiques.

En textos escrits, faig correccions gramaticals, d’estil i ortotipogràfiques, i treballo en qualsevol fase del procés d’elaboració d’un text, des de la correcció d’originals fins a la revisió de proves d’impremta.

Més informació a laiacorbella@gmail.com.

Anuncis